สาสน์จากผู้บริหาร

นายชุมเมฆ มหาโยธี
นายก อบต.นิยมชัย

0871216688
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การดำเนินงาน
เว็บไซต์ในเครือข่าย  หน้าแรก     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายศิรภาส จังอินทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางอุไรรัตน์ มูลคร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางเขมจิรา ใจหาญ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางจาฏุพัทจ์ ศรีสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนฤดี หงษ์ยนต์
นักวิชาการศึกษา


นางสุรางค์พิมล ชูแทน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเบญจมาศ เจริญวัย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวเตือนใจ วันแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ)


นางสาวสำเนียง บุญมี
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กและแม่บ้าน)


นางสาวศิริพร อ่อนน้อม
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี)
การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
สายตรงผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ปฎิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
281 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.192.112.123
คุณเข้าชมลำดับที่ 646,108

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ที่ทำการ อบต.นิยมชัย ถ.สระโบสถ์-ชัยบาดาล ลบ 15240
Tel : 036-689758   Fax : 036-689946
Email :