สาสน์จากผู้บริหาร

นายชุมเมฆ มหาโยธี
นายก อบต.นิยมชัย

0871216688
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การดำเนินงาน
เว็บไซต์ในเครือข่าย  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางสาวนิภาพร เพ็ชรสว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวฤทัย กันไพเราะ
นักวิชาการเงินและบัญชี


-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวนิษา วัศวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวภุมรินทร์ คำสิงห์
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บรายได้)


นางสาววิไลพร จันทร์ไต้
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ)


นางสาวอรกัญญา ดอกบัว
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ)
การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
สายตรงผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ปฎิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
281 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.192.112.123
คุณเข้าชมลำดับที่ 646,116

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ที่ทำการ อบต.นิยมชัย ถ.สระโบสถ์-ชัยบาดาล ลบ 15240
Tel : 036-689758   Fax : 036-689946
Email :