สาสน์จากผู้บริหาร

นายชุมเมฆ มหาโยธี
นายก อบต.นิยมชัย

0871216688
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การดำเนินงาน
เว็บไซต์ในเครือข่าย  หน้าแรก     สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด  
สำนักงานปลัด


นางปฏิกาญจน์ วงษ์สมบัติ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสมชาย ไวยประสิทธิ์์
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน


นายพงศธร มอนิ่งสตาร์ ทองเกิด
นักทรัพยากรบุคคล


จ่าเอกโกวิท เจริญมาก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางวณิชย์ชญา เจดีย
นักวิชาการสาธารณสุข


นายสมปอง คำแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายชมภู เถื่อนถ้ำ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายเชาวัศน์ ป้อมรอด
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายละมัย อนุมา
ภารโรง


นางสาววิภา โหสิ
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ)


นางสาวปนัดดา ทองชื่น
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานบันทึกข้อมูล)


นางสาวพิชญา ทองเคหา
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน)


นายภิรม สร้อยวัน
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถรับ-ส่ง เด็กเล็ก ศพด.
การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
สายตรงผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ปฎิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.192.112.123
คุณเข้าชมลำดับที่ 646,102

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ที่ทำการ อบต.นิยมชัย ถ.สระโบสถ์-ชัยบาดาล ลบ 15240
Tel : 036-689758   Fax : 036-689946
Email :