สาสน์จากผู้บริหาร

นายชุมเมฆ มหาโยธี
นายก อบต.นิยมชัย

0871216688
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การดำเนินงาน
เว็บไซต์ในเครือข่าย  หน้าแรก     ฝ่ายสภา 

ฝ่ายสภา
ฝ่ายสภา  


นายเชียง บุญมี
ประธานสภาอบต.นิยมชัย


นายภัทรพล การุณวงษ์
รองประธานสภา


นายประทีป เข็มทอง
สมาชิกอบต.หมู่ 1


นางกรรณิกา คีรี
สมาชิกอบต.หมู่ 1


นายเชียง บุญมี
สมาชิกอบต.หมู่ 2


นายหนึ่ง พรมเดช
สมาชิก อบต. หมู่ที 2


นายเหลียว สมงาม
สมาชิกอบต.หมู่ 3


นายชัชวาลย์ คงคชสิงห์
สมาชิก อบต. หมู่ที 3


นายจำลอง เพ็งศรี
สมาชิกอบต.หมู่ 4


นางสาวสาคร พรมไทย
สมาชิก อบต. หมู่ที 4


นายธีรโชติ พางาม
สมาชิกอบต.หมู่ 5


นายชายธง คล้ายพงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที 5


นางสาวรัตนาภรณ์ อาษาทอง
สมาชิกอบต.หมู่ 6


นางน้ำฝน กลิ่นทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที 6


นายเย็น สละผล
สมาชิก อบต. หมู่ที 7


นายกองพล บุญซ้อน
สมาชิก อบต. หมู่ที 7


นายเฉลิม บุญเพ็ชร
สมาชิกอบต.หมู่ 8


นายสันทัด คงแกะ
สมาชิกอบต.หมู่ 8


นายศักดิ์ดา เอี่ยมสอาด
สมาชิกอบต.หมู่ 9


นายเนรมิต คำสิงค์
สมาชิกอบต.หมู่ 9


นายเฉลิมพล รักบุญ
สมาชิกอบต.หมู่ 10


นายสมร วิงสกุล
สมาชิก อบต. หมู่ที 10


นางลัดดา ประคอง
สมาชิก อบต. หมู่ที 11


นายภัทรพล การุณวงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที 11


นางบุญพา แก้วสมบัติ
สมาชิกอบต.หมู่ 12


นายประจักร พันทะนี
สมาชิก อบต. หมู่ที 12
การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
สายตรงผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 45 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 4 มีนาคม 2564
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.236.62.49
คุณเข้าชมลำดับที่ 647,016

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ที่ทำการ อบต.นิยมชัย ถ.สระโบสถ์-ชัยบาดาล ลบ 15240
Tel : 036-689758   Fax : 036-689946
Email :