สาสน์จากผู้บริหาร

นายชุมเมฆ มหาโยธี
นายก อบต.นิยมชัย

0871216688
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การดำเนินงาน
เว็บไซต์ในเครือข่าย  หน้าแรก     บริการพื้นฐาน 

บริการพื้นฐาน
บริการพื้นฐาน  

การบริการพื้นฐาน

 การคมนาคม

                มีถนนเชื่อมกันอยู่ทุกหมู่บ้าน มีเส้นทางลาดยาง 3 สาย และเส้นทางเข้าหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังและบางช่วงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

                หมู่ที่ 1                    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

                หมู่ที่ 2                    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

                หมู่ที่ 3                    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

                หมู่ที่ 4                    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

                หมู่ที่ 5                    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

                หมู่ที่ 6                    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

                หมู่ที่ 7                    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

                หมู่ที่ 8                    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

                หมู่ที่ 9                    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

                หมู่ที่ 10                  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

                หมู่ที่ 11                  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

                หมู่ที่ 12                  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                     1              สาย

 การโทรคมนาคม

                - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                               -                แห่ง

                - สถานีโทรคมนาคมอื่น                      1              แห่ง ได้แก่ ชุมสายโทรศัพท์ อำเภอสระโบสถ์

 การไฟฟ้า

                องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัยมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

 แหล่งน้ำธรรมชาติ

                มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

   ลำห้วยท่าช้าง

   ลำห้วยวังสำโรง

   ลำห้วยแหลมหลัก

   ลำห้วยยายลอ

   ลำห้วยซับสอง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

   ฝาย                                      4              แห่ง

   สระน้ำ                                 3              แห่ง

   ประปา                                 16           แห่ง

   อ่างเก็บน้ำ                          7              แห่ง

 

การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
สายตรงผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ปฎิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.192.112.123
คุณเข้าชมลำดับที่ 646,105

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ที่ทำการ อบต.นิยมชัย ถ.สระโบสถ์-ชัยบาดาล ลบ 15240
Tel : 036-689758   Fax : 036-689946
Email :