สาสน์จากผู้บริหาร

นายชุมเมฆ มหาโยธี
นายก อบต.นิยมชัย

0871216688
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การดำเนินงาน
เว็บไซต์ในเครือข่าย  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

 สภาพทางสังคม

การศึกษา

          โรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จังหวัดลพบุรี 7 แห่ง ได้แก่

                1. โรงเรียนวัดซับตะกั่ว                       2. โรงเรียนบ้านดงน้อย

                3. โรงเรียนบ้านดงหลุ่ม                       4. โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน

                5. โรงเรียนบ้านด่านจันทร์  6. โรงเรียนบ้านวังแขม (โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส)

                7. โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า

                - โรงเรียนเอกชน  1     แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสร้างพัฒนา

                - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              2     แห่ง ได้แก่

                                1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดซับตะกั่ว

                                2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเขว้า

สถาบันและองค์กรศาสนา

            วัด/สำนักสงฆ์                           15   แห่ง ได้แก่

                                1) วัดซับตะกั่ว                                      หมู่ที่ 1

                                2) วัดดงน้อย                                          หมู่ที่ 2

                                3) วัดวังไทร                                          หมู่ที่ 2

                                4) วัดดงหลุ่ม                                         หมู่ที่ 3

                                5) วัดเขาหมูมัน                                     หมู่ที่ 4

                                6) วัดเนินศิลาวงศ์                 หมู่ที่ 3

                                7) วัดรังเตี้ย                                            หมู่ที่ 5

                                8) วัดด่านจันทร์                                    หมู่ที่ 6

                                9) วัดเกาะโบสถ์                                   หมู่ที่ 7

                                10) วัดธรรมวงศ์(เขาถ้ำ)                      หมู่ที่ 7

                                11) สำนักสงฆ์ วิเวกวังทอง หมู่ที่ 7

                                12) วัดห้วยเขว้า                                    หมู่ที่ 9

                                13) วัดนิยมชัย                                       หมู่ที่ 10

                                14) วัดประดู่งาม                                   หมู่ที่ 11

                                15) วัดวังมโนราห์                                หมู่ที่ 12

สาธารณสุข

                - โรงพยาบาลของรัฐบาล                                    1     แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสระโบสถ์

                - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1     แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยดงหลุ่ม

                - สถานพยาบาลเอกชน                                        1     แห่ง ได้แก่ คลีนิคแพทย์ธัญ

                - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                     -      แห่ง

                - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                          ร้อยละ 100%

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                - สถานีตำรวจ (ตำรวจชุมชน)                             1     แห่ง ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรสระโบสถ์

                - สถานีดับเพลิง                                                     -      แห่ง

 

การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
สายตรงผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ปฎิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 เมษายน 2564
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.239.150.57
คุณเข้าชมลำดับที่ 660,376

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ที่ทำการ อบต.นิยมชัย ถ.สระโบสถ์-ชัยบาดาล ลบ 15240
Tel : 036-689758   Fax : 036-689946
Email :