สาสน์จากผู้บริหาร

นายชุมเมฆ มหาโยธี
นายก อบต.นิยมชัย

0871216688
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การดำเนินงาน
เว็บไซต์ในเครือข่าย  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

 สภาพทางเศรษฐกิจ

 อาชีพ

 

                ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่ม ทำไร่ ทำนา และเลี้ยงสัตว์ ประมาณร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมด และอื่นๆ อีกประมาณร้อยละ 20 เช่น ค้าขาย รับจ้างทั่วไป

 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

 

                  ธนาคาร   1     แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

                  โรงงานอุตสาหกรรม      -      แห่ง

                  โรงแรม                  -      แห่ง

                  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ      5     แห่ง

                  โรงสี        1     แห่ง ได้แก่ โรงสีชุมชนตำบลนิยมชัย

 

การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
สายตรงผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ปฎิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
281 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.192.112.123
คุณเข้าชมลำดับที่ 646,140

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ที่ทำการ อบต.นิยมชัย ถ.สระโบสถ์-ชัยบาดาล ลบ 15240
Tel : 036-689758   Fax : 036-689946
Email :